moduly Sonobe

moduly Sonobe

spojené krychle

spojené krychle

Základním Platónovým tělesem je krychle, kterou vytvoříme ze šesti Sonobe modulů – pro každou stěnu jeden modul. Krychle je tak všeobecně známý objekt, že ji ani neuvádím. Použil jsem ale prolnutí dvou krychlí jako ukázku tvárnosti a všestrannosti Sonobe modulů.

Bookmark the permalink.

Napsat komentář