Symbol opakování

Úspora času, práce a místa. To je hlavní hybná síla pro vytvoření celé řady speciálních symbolů, které se v origami diagramech používají. Opakování není vyjímkou.

Origami je často symetrické a co skládáte vepředu, skládáte i vzadu, co skládáte vlevo, skládáte i v pravo. Symetrie je dokonce tak zažitá, že v případech, kdy model symetrický není, autor často důrazně upozorňuje „NEprovádějte i na druhé straně“.

Pokud něco skládáte také na druhé straně, posloupnost kroků je zřejmá: skládanku otočíte, složíte potřebné sklady a zase ji otočíte zpět. Celá posloupnost se schová do jednoho symbolu pro opakování. Tím symbolem je rovná šipka s příčnou čárkou, která ukazuje na místo, kde se má opakovat – zadní část skládanky, levý roh, konkrétní výčnělek, nebo ukazuje prostě na skládanku, což obvykle znamená opakování vzadu.

Pokud je chlopní, rohů, vrstev a pod. více, opakuje se vícekrát a příslušným způsobem se zvýší počet příčných čar. Jejich počet tedy říká, kolikrát máme opakovat. Pokud máte na skládance méně vrstev, rohů a pod., raději začněte znovu. Ale pozor! I sebe lepší diagram může obsahovat chyby!

This entry was posted in Čtení návodů, Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář