Vytvořit hranu

I mistr John Montroll ve svých knihách uvádí vytvoření hrany jako samostatný „sklad“. Používá se pro hledání referenčních bodů a vytváření pomocných skladů. V moderním origami se „hranění“ hojně používá pro předskládání části skládanky.

Technika či sklad vytvořit hranu znamená „přeložit tam a zase rozložit“. Pokud použijeme výrazy a postupy matematické analýzy, jde o limitní případ harmoniky (což je ale pokročilejší technika a vysvětlíme si ji později).

Vytvořená hrana si zachovává svou orientaci (údolí nebo hřbet), proto se v diagramech vyznačuje příslušným typem čáry. Čára je doplněná šipkou „tam a zpět“, což je dostatečně názorné. Vyskytují se opět v různých variantách, můžete se setkat např. s dvojitou šipkou, kdy ta zpáteční je otevřená. Tento symbol jde velice snadno přehlédnout, je proto třeba dávat větší pozor, když autor diagramů takovou šipku používá.

V poslední době se hranění využívá pro předskládání. Na začátku, kdy je skládanka ještě jednoduchá, předskládáte některé sklady, které ale použijete až později, kdy už je skládanka složitá a skládání se tak v daných místech stává jednodušším.

This entry was posted in Čtení návodů, Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář