Abilympiáda a origami

Lidé s fyzickým, psychickým, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, kognitivními problémy, postižením vnitřních orgánů nebo lidé se sociálním znevýhodněním jsou běžně konfrontováni se sociální izolací, vyčleňováním z přirozeného prostředí a jen obtížně si stanovují vlastní životní styl.

Česká abilympijská asociace

V roce 1997 v Pardubicích vznikla Česká abilympijská asociace (CAA), jejímž posláním je podporovat právě takto postižené lidi v překonání sociální izolace, v setrvání v přirozeném prostředí a v zachování vlastního životního stylu. Dále je jejím cílem zajistit zvyšování úrovně informovanosti a profesního rozvoje uživatelů služeb.

Důležitou součástí činnosti CAA je služba osobní asistence, která je uživatelům poskytována čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Velmi dobrých výsledků je dosahováno v oblasti prevence a odstraňování stavebních bariér, což je výsledek dlouhodobé práce konzultačního střediska pro posuzování bezbariérovosti budov. Asociace si zaregistrovala službu sociální rehabilitace, která je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

V této souvislosti se CAA dlouhodobě snaží o kontakt se zaměstnavateli, se kterými hledá pracovní uplatnění uchazečů s handicapem. Například pro Úřad práce Pardubice zajišťuje pracovní rehabilitaci – přípravu k práci. Další informace o činnosti CAA naleznete na internetových stránkách www.abilympics.cz.

Abilympiáda

Jednou z nejvýznamnějších akcí je národní abilympiáda. Tato soutěžní přehlídka pracovních i volnočasových dovedností a schopností lidí se zdravotním postižením si získala pevné místo v životě asociace. První národní soutěž, tehdy ještě abilympiáda České a Slovenské Federativní Republiky, se konala v roce 1991 v Praze. Vítězové jednotlivých soutěžních disciplín se kvalifikovali na 3. mezinárodní abilympiádu, která proběhla v tomtéž roce v Hongkongu. Národní abilympiády se hned od počátku staly tradiční akcí, dosud se nekonaly jen v letech 1995 a 2000, kdy proběhly mezinárodní abilympiády v Perthu a v Praze.

Letošní Abilympiáda se bude konat ve dnech 28. a 29. května v pardubické ČEZ aréně, jedná se již o 18. ročník. CAA vypsala pro letošní ročník mnoho různých disciplín a pro abilympijská klání se registrovalo přes sto soutěžících ve zhruba 20 disciplínách. Představí se např. v aranžování suchých květin, studené kuchyni, keramice a malování na kameny, počítačové editaci textu, návrhu plakátu nebo výrobě svíček.

Origami bylo vyhlášeno jako jedna ze soutěžních disciplín v rámci poslední mezinárdní abilympiády v roce 2007 v japonském městě Šizuoka. Pokud budete chtít letošní národní abilympiádu a všechny soutěžící podpořit, přijeďte ve volebním víkendu do Pardubic. Součástí doprovodného programu bude i dílna origami pod zkušeným vedením zakladatele českého origami Františka Grebeníčka.

Věříme, že ukážene přítomným abilympionikům krásu origami a že najdou ve skládání papíru zálibu. Vždyť v České republice začíná origami získávat tradici i při terapii postižených nebo závislých díky neúnavné práci origamisty Lukáše Chmely, který se také účastnil origami kurzu v čajovně Bílý jeřáb pod vedením Ondřeje Cibulky.

Abilympijskému klání a origami zdar!

This entry was posted in Novinky, Události. Bookmark the permalink.

Napsat komentář