moduly Sonobe

Mitsunobu Sonobe nazývá tyto moduly bedna plná barev, protože každému soudnému člověku přijde nepatřičné sám po sobě něco pojmenovat. Nicméně nikdo těmto modulům neřekne jinak než moduly Sonobe.

Jednou jsem dostal za úkol postavit prostorové srdce. Ani nevím proč, ale napadla mě aplikace těchto modulů. Nikdy jsem neviděl použití jiných modulů pro tvorbu figurálních objektů – to dělá Sonobe moduly nedostižné.

vrtulka, diamant

Nejmenší model, vytvořený ze Sonobe modulů, je destička, kterou vytvoříme omotáním dvou modulů kolem sebe. Nejmenší prostorový objekt je tato vrtulka – pokud ji nafoukneme, vznikne diamant.

multiobjekt

Základním Platónovým tělesem je krychle, kterou vytvoříme ze šesti Sonobe modulů – pro každou stěnu jeden modul. Krychle je tak všeobecně známý objekt, že ji ani neuvádím. Použil jsem ale prolnutí dvou krychlí jako ukázku tvárnosti a všestrannosti Sonobe modulů. Pokud tyto spojené krychle rozpojíme a mezi krychle poskládáte jiný geometrický útvar, může to dopadnou např. takto.

tři krychle

Dvě spojené krychle už jsme měli. Co tři krychle? Nebo čtyři? Jak to bude vypadat? A je vůbec možné takový tvar sestavit? Pokud vím, všichni modulární náruživci sestavují výhradně pravidelné objekty – ať už Platónova tělesa nebo různé hvězdicové koule. Mě ale více přitahují nepravidelné tvary. Tento lze např. použít jako káču.

zapojování modulů po čtyřech

Moduly Sonobe jsou určeny k sestavování čtyřstěnů – tři moduly do sebe zasunete a vytvoří tak vrchol čtyřstěnu. Postupně nabalujete další vyrcholy, až vytvoříte výsledný tvar. Co když se ale nebudeme držet zavedených konvencí a místo tří modulů do sebe zasuneme čtyři? Např. sestavená krychle pak dopadne takto. Nicméně taková objevná novinka to není, mistr Kasahara tento způsob zapojování modulů používá ve svých figurálních stavbách.

spojené dvanáctimoduly

Jednotlivé modulární systémy mají většinou shodnou strukturu, tj. na krychli se užije šest jednotek, způsob sestavování tvarů je stejný a pod. Pokud v tomto běžném systému použijete 12 modulů, vznikne jeden určitý tvar. Sonobe moduly umožňují dva tyto tvary spojit podobně jako krychle. Možností je nekonečně a jak jednou člověk začne, už nemůže přestat.

Jedinečnou vlastností Sonobe modulů je možnost tvorby figurálních objektů. Tento ptáček je cvičný objekt podle Kasahary. Další obrázky naleznete v galerii moduly Sonobe.

malý ptáček

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář