Základní maska

Masku jsem skládal podle brožurky Erica Joisela. Jedná se o první model  masky v brožurce a je v různých variacích.

zpět: galerie Ondřej

Napsat komentář