Category Archives: Čtení návodů

V této rubrice najdete popis a vysvětlení symbolů a technik, které se používají v návodech pro skládání origami modelů.

Symbol vztyčit/pravý úhel

V rovině nakreslený diagram nedokáže plně zobrazit a vyjádřit prostorové objekty. Je třeba se uchylovat k různým úhlům pohledu, jak je zvykem v geometrii, k izometrii či perspektivě a jiným technikám kresby.

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Symbol srolovat

Pokud chcete velkoformátové archy uchovat bez skladů, musíte je srolovat. Rolují se např. mapy, plakáty, umělecká díla a pod. Rolování v origami znamená trochu něco jiného.

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Více kroků

V moderní rychlé době jsou požadavky na čas a prostor neúměrné. Při kreslení a publikování origami diagramů to rozhodně platí také. Kreslení řádných a srozumitelných diagramů je navíc značně náročné, takže každá možnost úspory kreslířovy práce je vítána.

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Rozmačknutí

S trochou nadsázky můžeme říci, že sklad hřbet vlastně neexistuje. Jeho skutečný výnam se projeví až při dalších technikách. První z nich, která vyznačování hřbetu pomocí čerchované čáry využívá, je technika rozmačknutí.

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Symbol opakování

Úspora času, práce a místa. To je hlavní hybná síla pro vytvoření celé řady speciálních symbolů, které se v origami diagramech používají. Opakování není vyjímkou.

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Vytvořit hranu

I mistr John Montroll ve svých knihách uvádí vytvoření hrany jako samostatný „sklad“. Používá se pro hledání referenčních bodů a vytváření pomocných skladů. V moderním origami se „hranění“ hojně používá pro předskládání části skládanky.

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Sklad hřbet

Vždy je vedle skladu údolí uváděn i sklad hřbet (často pod českým názvem hora, což ale není tak výstižné) jako dva základní stavební kameny origami. Pokud vezmeme založení nebo zahrnutí rohu jako zamostatný sklad, zjistíme, že nic jako hřbet fakticky … Continue reading

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Symbol otočit

Další symbol, který si vysvětlíme, nepředstavuje žádné překládání, přesto je významný prvek diagramů – jedná se o otáčení či převracení modelu.

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Údolní sklad, sklad „údolí“

Nejprve se naučíme základní sklad, bez kterého skládání prostě není možné.

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment

Jak vytvořit čtverec z listu A4

Často skládáme z toho, co je po ruce. Popsané, potištěné kancelářské papíry, listy z bloku, noviny a pod. To všechno jsou ale obdélníky, kdežto velké množství origami modelů se skládá ze čtverce. Jak tedy z obdélníku uděláme čtverec?

Posted in Čtení návodů, Novinky | Leave a comment