Origami výstava: Polička 2010

busty a masky

busty a masky

busty a masky

Kunihiko Kasahra: masky, složili členové ČOS, Eric Joisel: malá bysta, složil Ondřej Cibulka

Bookmark the permalink.

Napsat komentář