Monthly Archives: Květen 2010

Abilympiáda a origami

Lidé s fyzickým, psychickým, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, kognitivními problémy, postižením vnitřních orgánů nebo lidé se sociálním znevýhodněním jsou běžně konfrontováni se sociální izolací, vyčleňováním z přirozeného prostředí a jen obtížně si stanovují vlastní životní styl.

Posted in Novinky, Události | Leave a comment