Symbol vztyčit/pravý úhel

V rovině nakreslený diagram nedokáže plně zobrazit a vyjádřit prostorové objekty. Je třeba se uchylovat k různým úhlům pohledu, jak je zvykem v geometrii, k izometrii či perspektivě a jiným technikám kresby.

Některé modely nejsou vysloveně trojrozměrné, ale třeba jim pouze nějaký cíp či strana trčí do prostoru (obykle pod pravým úhlem). V takových případech se používá symbolu pravého úhlu podobně jako v geometrii a nazýváme ho „vztyčení„. Šipky, doplňující tento symbol, naznačují směr vztyčení a nedotahují překlopení.

Tento symbol se také používá v případech, kdy je třeba zdůraznit, že je určitý sklad (či přikládaná hraha) kolmý na jinou část skládanky.

Kliknutím na obrázek stáhnete pdf verzi.

This entry was posted in Čtení návodů, Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář