Symbol zvětšit/zmenšit

Geometrie je neúprosná: stačí prvotní čtverec dvakrát přeložit na půl a získáte čtvrtinovou plochu oproti původní. U většiny modelů (a u složitějších obzvlášť) dochází velice rychle k výraznému zmenšení skládanky. Zachování proporcí je mnohdy velice užitečné pro kontrolu výsledného tvaru po ukončení obtížnější operace, kde se úplně změní rozložení vrstev a vrcholů. Takové zachování proporcí bez postupného přibližování by znamenalo, že počáteční čtverec v diagramu musel přesahovat rozměry strany.

Proto se obvykle začíná s menším čtvercem, kdy jsou první sklady přehledné, a jakmile se skládanka příliš zmenší, obrázky diagramu se zvětší, jakoby přiblíží. Tím se docílí dobré čitelnosti a přehlednosti obrázků v celém diagramu a neplýtvá se nepřiměřeně místem.

Zvětšení následujícího obrázku v diagramu se může vyjadřovat různými způsoby. Nejčastěji se používají dva způsoby: symbol lupy nebo zvětšující se šipka. Šipku lze relativně snadno přehlédnou, lupa zase nemá protiklad, tedy symbol pro zmenšení, jakoby oddálení. Šipka pro zmenšení se zeštíhluje, kdežto u lupy se přidává doplňkový symbol tučné mínus. Opět je snadné tento doplňkový symbol přehlédnout.

Pokud se skládání omezuje jen na malou část modelu, například křídlo, drápy, hlavu a pod., kdežto zbytek skládanky v té chvíli leží bez povšimnutí, postup skládání té části se obvykle vloží do výřezu a současně zvětší. Používá se to především při skládání složitějších modelů.

Kliknutím na obrázek stáhnete pdf verzi.

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář